Storylabs
Storylabs
niklas@storylabs.se
+46 70 950 9442

Säkerställd internkommunikation för Securitas

28-01-2022

Securitas har en ledande global och lokal marknadsnärvaro med verksamhet på 48 marknader. För att säkerställa att alla inom koncernen får tillgång till samma information samtidigt väljer Securitas än en gång att använda filmad kommunikation för att nå ut internt.

Tack Securitas och PelleVision.

Storylabs
Storylabs
Hyllie Stationstorg 31 
215 32 Malmö
Sweden
Kontakta
Niklas Hofvander
+46 70-950 9442
niklas@storylabs.se